026-36202698
026-36203272
0919-2626879

پمپ تزریق گاز Co2


در کارگاهای سنتی شارژ کپسول های آتش نشانی، به علت نداشتن دستگاه های مکانیزه برای پر کردن کپسول های co2 شارژ کنندگان به صورت دستی اقدام به شارژ می کنند به طوری که یک شلنگ رابط بین سیلندر اصلی ‌و کپسول مورد شارژ قرار می‌دهند و شیر سیلندر را در حالت باز قرار می‌دهند و مقداری گاز وارد کپسول می‌شود ،که هرگز کپسول به وزن استاندارد پر شدن نمی رسد.
با استفاده از دستگاه هوشمند تزریق گاز co2 فقط کافیست سیلندر اصلی را دستگاه وصل کرده و کپسول مورد شارژ را درون گیره پنوماتیک تعویه شده در دستگاه قرار داده و سپس شلنگ شارژ را به کپسول متصل نموده و دستگاه تزریق co2 را روش نموده دستگاه پس از پر کردن کپسول با وزن استاندارد به طور خود کار خاموش شده سپس کپسول را از دستگاه جدا میکنم.
((شرکت تیگرا طراح ‌وتولید کننده ماشین آلات شارژ))

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :