026-36202698
026-36203272
0919-2626879

سیم پیچ کوپلینک برقی

((سیم پیچ کوپلینگ آتش نشانی))
در اکثر موارداتش نشانان برای اتصال شیلنگ های برزنتی آتش نشانی به کوپلینگ از بسته های آب ویا نمونه ای از بست های آلومینیومی موجود در بازار استفاده می‌کنند.
این کاربسیار خطر آفرین و غیر اصولی می‌باشد ودر تمام دنیا منسوخ شده است.
در هنگام استفاده از این نوع بست ها ‌و اتصالات غیر استاندارد هنگام انجام عملیات ها در موارد بسیاری دیده شده است که بر اثر فشار آب شیلنگ از کوپلینک جدا شده است ‌و آسیب های جدی به آتش نشانان موارد نموده است ‌همچنین باعث مخطل شدن عملیات ها گشته است .
شرکت تیگرا با استفاده از دستگاه اتوماتیک سیم پیچ اقدام به سیم پیچی شیلنگ های آتش با ایمنی صد در صد میکند.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :