026-36202698
026-36203272
0919-2626879

دستگاه پودر پرکن

مورد مصرف دستگاه پودر پر کن در صنایع ایمنی و آتشنشانی می باشد .

: در گذشته شارژ کپسول آتش نشانی از نوع پودر خشک بسیار کار طاقت فرسا ودر مواردی کاملا  غیرممکن به نظر می رسیده است

به این دلیل که این پودر دارای ترکیباتی خاص می باشد که به هیچ عنوان سیال نیست و در هنگام شارژ این نوع کپسولها خارج کردن این پودر از دهانه کوچک کپسولهای آتش نشانی کاری خطیر بوده است که فردی میبایست این کار را به صورت سنتی و با بر عکس کردن کپسول و تکان دادن مکرر آن انجام می شود البته این عمر هم در کپسول های کوچک قابل اجرا بوده است همچنین در این روش گرد غبار حاصل از خروج پودر شیمیایی عامل اصلی بیماریهای تنفسی میگردد .

روش عملکرد : این دستگاه دارای لوله مکش می باشد که به راحتی از دهانه کپسول ها وارد کپسول می شود و باروشن کردن دستگاه این پودر به راحتی از لوله مکش وارد مخزن 100 کیلوگرمی دستگاه میشود لازم به ذکر است پودر قبل از ورود به مخزن از الکی عبور میکند و کاملا الک شده وبدون کلوخه های موجود در پودر وارد مخزن میگردد  سپس برای پر کردن مجدد انواع انواع کپسول های از پودر کپسول را زیر شیر مخزن به روی باسکول دیجیتال دستگاه قرار می دهید و با باز کردن شیر دستگاه به خاطر شکل هندسی مخزن پودر به راحتی وارد کپسول مورد نظر می کردد و به روی نشانگر وزن باسکول مقدار ورودی پودر را کنترل میکند و سپس شیر را در حالت بسته قرار می دهیم .

در این روش هنگام خالی کردن کپسول ویا پر کردن کپسول ها هیچگونه گرد و غباری ناشی از پودر خشک اینجا نمیشود زیرا که دستگاه برای مکش پودر به داخل مخزن ار سیستم خلا استفاده می کند که بر اثر عبور هوا 2 فیلتر بسیار قوی ایجاد میشود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :